รับสมัคร อบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รอบที่ 106

สมัครออนไลน์ สมัคร อบรมวิทยฐานะผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รอบที่ 106 สมัครออนไลน์ สมัคร อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รอบที่ 106   โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รับสมัคร อบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รอบที่ 106

Read more

รับสมัคร อบรมฯ วิทยฐานะ

http://idtep.sru.ac.th/course/teachers-development/ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

Read more