รับสมัคร อบรมพัฒนาฯก่อนเลื่อนวิทยฐานะฯ รอบที่ 108-109

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบที่ 108 ระหว่างวันที่ 23 – 26 มีนาคม 64 และ รอบที่ 109 ระหว่างวันที่ 20 – 23 เมษายน 64 ส่งใบแบบคำขอรับการพัฒนาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ตามสังกัด แบบคำขอเข้ารับการพัฒนา ประสงค์โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย เลขบัญชีที่ 518–2–000–10–8 ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”

Read more

เลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ

ขอเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามที่สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ – รอบการพัฒนาที่ 108 ในวันที่ 19-22 มกราคม 2564 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากมีการจัดอบรมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงและส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค สถาบันฯ จึงขอเลื่อนการอบรมออกไปก่อน เมื่อสถานการณ์ปกติแล้วจะแจ้งกำหนดการให้ทราบภายหลัง

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม รอบที่ 107 [พ.ย.63]

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม รอบการพัฒนาที่ 107 ผอ.และรองผอ.เชี่ยวชาญ (คลิก)

Read more

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น **เตรียมหลักฐานการโอนชำระเงิน ก่อนดำเนินการลงทะเบียนสมัคร ชำระเงินโดยการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา ขุนทะเล เลขที่ 677-8-42363-3 ชื่อบัญชี นายสมเจตน์ ผิวทองงาม และ นางฤกษฤดี นาควิจิตร และ น.ส.พัชรินทร์ จันทร์ส่องแสงและ สมัครonline โดย click ภาพ

Read more

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปี 2564

>Click>>โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปี 2564<<Click<<

Read more

รับสมัคร อบรมฯ วิทยฐานะ

http://idtep.sru.ac.th/course/teachers-development/ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

Read more