ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม รอบที่ 104

1. ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการชำนาญชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ผอ. และ รอง ผอ.เชี่ยวชาญ รอบการพัฒนาที่ 104 (คลิก)

Read more

รับสมัคร อบรมฯ วิทยฐานะ

  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

Read more