ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมครูชำนาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 98

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมครูชำนาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 98 (คลิก)   18 – 21 ธันวาคม 2561

Read more

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ระยะที่ 20 (ต.ค.61-มี.ค.62)

Read more