โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปี 2563

>Click>>โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปี 2563<<Click<<

Read more

ประกาศรายชื่อผุ้เข้าอบรม รอบการพัฒนาที่ 106

1. ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม รอบการพัฒนาที่ 106 ผอ.และรองผอ.ชำนาญการพิเศษ (คลิก)   2. ครูชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม รอบการพัฒนาที่ 106 ครูชำนาญการพิเศษ (คลิก)

Read more

รับสมัคร อบรมฯ วิทยฐานะ

http://idtep.sru.ac.th/course/teachers-development/ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

Read more