รับสมัคร อบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รอบที่ 106

สมัครออนไลน์ สมัคร อบรมวิทยฐานะผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รอบที่ 106

สมัครออนไลน์ สมัคร อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รอบที่ 106

 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
รับสมัคร อบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รอบที่ 106